нака зпро організоване завершення навчального року.
УКРАЇНА
НОВОБУЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 7
НОВОБУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
НОВОБУЗЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
55 601, м.Новий Буг, Миколаївська область, Новобузький район, вул.Широка площа, 10, тел.: 9-13-59

Наказ

27.04.2020                                                                                       № 63
Про організоване завершення
2019 /2020 навчального року
    У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), згідно з частиною четвертою статті  9 , 10 , 17 , 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» ,відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19» ,на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19» , листа МОН № 1/9-182 від 31.03.20 року «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», наказу МОН № 463 від 30.03.2020 року «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» , листа МОНУ № 1/9-173 від 23.03.20 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» , листа МОНУ  № 1/9-213 від 16.04.20 року « Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого ​завершення 2019-2020 навчального року» , листа Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2020 року № 1/9-182  та  на підставі  рішення педагогічної ради школи ( протокол            від  22.04.2020 року )
НАКАЗУЮ :
1.  Завершити 2019 /2020 навчальний рік відповідно до структури, визначеної нашим навчальним закладом загальної середньої освіти на початку навчального року( рішення педагогічної ради , протокол №     від 30.08.2019 р. ) ,  а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів
1.1  29 травня 2020 р.  для учнів 1 -8 та 10 класу;
1.2  не пізніше 15 червня для учнів 9-го класу ( після отримання ними свідоцтв про базову загальну середню освіту ) ;
1.3  після проходження ДПА у формі ЗНО для учнів 11 класу та отримання ними атестатів про повну загальну середню освіту .                                                       
2.Завершити 2019/2020 н. р. дистанційно.
3. Святкові масові заходи з приводу завершення 2019 / 2020 н.р. ( Свято останнього дзвінка )  не проводити  .
4. Не проводити у школі випускні  вечори з нагоди випуску зі школи          здобувачів освіти базової та повної загальної середньої освіти .                 5.Звільнити від проходження ДПА у 2019 \ 2020 н. р. учнів 4-х та 9-го класу .
 6.  Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу  здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів;
6.1 забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією;
6.2 у разі потреби організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції;
6.3 укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу;  
                                                             До 28.04.2020 р.
 6.4провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр;
                                                             До 28.05.2020р.
6.5завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень;
6.6мінімізувати кількість звітної документації з питань організації дистанційного навчання учнів , яку мають подавати вчителі , обмежившись стандартним щорічним письмовим звітуванням педагогічних працівників школи  , здачею індивідуальних планів роботи педагогічних працівників на період карантину та заповненням класних журналів у паперовому вигляді ;
6.7організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно;
6.8передбачити під час формування  календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік   збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік  за рахунок перерозподілу  годин , передбачених на вивчення окремих тем ,  повторення в кінці теми та навчального року , годин резервного часу та годин , передбачених на повторення на початку та у кінці кожного навчального року;
7. Оформлення :
7.1свідоцтв про здобуття базової середньої освіти  завершити не пізніше 15 червня 2020 року.
7.2 свідоцтв досягнень учнів 1 – 2 класів , табелів навчальних досягнень учнів 3 – 4 класів  завершити не пізніше  01 червня 2020  ;
7.3 табелів навчальних досягнень учнів 5 – 8 та 10 класу завершити не пізніше  08 червня 2020 року  ;
8. Розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог.
9. Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.
10.  Встановити , що оцінювання є невід'ємною частиною процесу навчання, дистанційне навчання не є винятком.
11. Затвердити наступні форми оцінювання на період карантину та завершення 2019 /2020  навчального року : поточне , формувальне та  підсумкове оцінювання
12. При здійсненні всіх видів оцінювання педагогам школи  керуватися Листом МОНУ від 16.04.2020 № 1/9 -213 , а саме :
12.1 Для учнів 1-2-х початкової школи застосовується формувальне та підсумкове оцінювання.
12.2 Для учнів 3-4-х класів початкової школи, базової та профільної школи - поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.
12.3 Оцінювання результатів навчальної діяльності може здійснюватись у синхронному або асинхронному режимі.
12.4 Синхронний режим дозволяє забезпечити більш об'єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів.
Залишається ризик технічних збоїв під час виконання окремими учнями завдання, тому слід застосовувати індивідуальний підхід та передбачити можливість повторного виконання тесту (контрольної, самостійної роботи тощо).
У синхронному режимі учні можуть:
•виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;
•виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;
•брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам'ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах;
•брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;
•виконувати інші завдання, які пропонує вчитель.
12.5 Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об'єктивним. Для зменшення ризиків необ'єктивного оцінювання рекомендовано налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після здачі робіт всіма учнями. За необхідності учитель може провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного або відеозв'язку.
В асинхронному режимі учні можуть:
•виконувати завдання на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);
•виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв'язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);
•писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, створених та надісланих вчителем;
•знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли вчителю засобами електронного зв'язку;
•виконувати інші завдання, запропоновані учителем.
13. Результати оцінювання навчальних досягнень педагогам школи повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв'язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону , на класних платформах Googleclassroom  тощо).
14. Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.
15. Про способи оцінювання та канал зв'язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу, повідомити учнів та їх батьків заздалегідь . Оптимізувати та мінімізувати кількість каналів зв'язку та платформ дистанційного навчання, які застосовуються вчителями для зв'язку з учнями.
16. При здійсненні поточного та формувального оцінювання врахувати наступне :
16.1 Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв'язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності.
16.2 Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.
16.3 Поточне оцінювання можна здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо.
16.4 Оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто.
16.5  Якщо вчитель застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо), він може налаштувати опцію переходу учня до наступної теми за умови виконання перевірочного завдання за вивчену тему. Це дозволить зменшити навантаження на вчителя, пов'язане з «ручною» перевіркою завдань, а учню - здійснювати самооцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом.
16.6 Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт (зроблених на комп'ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу Googleclassroom, Moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо).
16.7 Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або будь-який месенджер, що забезпечує відеозв'язок у синхронному режимі або перевірені опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту вчителя.
16.8 За відсутності засобів Інтернет-зв'язку, зворотній зв'язок з учнями вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.
16.9 Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи, надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо.
17 . При здійсненні підсумкового оцінювання врахувати , що :
17.1 Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної (денної та вечірньої), заочної, дистанційної, мережевої, сімейної (домашньої), екстернатної, педагогічного патронажу).
17.2 Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.
17.3Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання.
17.4 Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об'єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.
18. Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів.
19. Якщо передбачається пересилання завдань та результатів оцінювання хоча б одним учнем засобом поштового зв'язку (за відсутності Інтернету та/або технічних засобів навчання), збільшити часовий період, відведений для проходження підсумкового оцінювання.
19. Класним керівникам 5 – 11 класів попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:
•форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;
•необхідні для цього ресурси;
•дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);
•дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).
20. Кожний  вчитель має отримати зворотній зв'язок від усіх учнів щодо ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у зазначений термін. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.
21. Якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі,  передбачити додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають технічних засобів навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а також для тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання.
22. Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записати  в класному журналі
22.1 без зазначення дати їх проведення в разі  їх проведення в асинхронному режимі ;
22.2  із зазначенням дати їх проведення  в разу проведення роботи у синхронному режимі.
23 .  Річне оцінювання виставити  з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.
   24 . Класоводам 4 – х класів Копійці І. Л. , Яновій Т.М. , класному керівнику 9 – го класу Мішеніну А.О. врахувати , що відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі - ДПА). Тому , у  відповідних документах про освіту зробити  запис «звільнений(а)».
25. Встановити , що учні 11-х класів
25.1 складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480.
25.2 у закладі освіти ДПА може складатися лише у випадках, передбачених законодавством.
25.3 документи про здобуття повної середньої освіти учні отримують після проходження ДПА.
 26. Встановити ,що відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.
27.Встановити наступні зміни до обов’язкових видів контролю з англійської мови :
27.1  підсумкові директорські контрольні роботи всі учні 5 – 11 класів пишуть обов'язково , в т. ч. письмову контрольну  роботу  з письма ;
27.2 контрольні роботи  провести у синхронному режимі на дистанційній платформі   Googleclassroom ;
27.3  контроль усних  видів  мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння,читання)  учнів  5 – 11 класів перенести на  вересень 2020 року і провести їх  при здійсненні діагностування знань за попередній навчальний рік ;
27.4 для учнів 2 – х класів провести діагностичну контрольну роботу та контроль навичок письма з використанням дистанційної платформи Googleclassroom, всі інші види контролю перенести на вересень 2020 року  , аналогічно до 5 – 8 та 10 класу ;
27.5 для учнів 3-4 класів  провести підсумкову контрольну роботу та контроль навичок письма і читання з використанням дистанційної платформи Googleclassroom , а контроль аудіювання і говоріння перенести на вересень2020 року ;
27.6  Звільнити учнів випускних класів від проходження обов'язкових аудіювання , говоріння , читання у 2019 /2020 н. р.
 28. Відмінити  в кінці навчального року навчальні проекти та практичні роботи з інформатики у всіх класах ,  у зв’язку з тим , що не всі учні мають змогу встановити програмне забезпечення для їх виконання , що унеможливить якісне виконання цих робіт частиною учнів.
29. Контрольні роботи з фізики провeсти у синхронному рeжимі на дистанційній платформі  Googleclassroom  .
30. Навчальні eкскурсіі з фізики, як один із обов’язкових видів діяльності у 7 , 8 та 9 класах , провeсти у вигляді пeрeгляду науково-популярних фільмів відповідно до тeматики eкскурсій з подальшим складанням звіту учнями.
31.  Провести з біології :
31.1 Тематичне оцінювання  на дистанційній платформі Googleclassroom  з використанням онлайн - тестів в реальному часі кожним учнем індивідуально,  що дасть можливість учням  пройти завдання і отримати оцінку автоматично.
31.2 Інші види контролю здійснювати через дистанційну платформу Googleclassroom  з використанням фото та документів створенихучнями.
 31.3 Врахувати , що практичні та лабораторні роботи з біології мають чіткі роз’яснення та інструкції у підручнику, при їх виконанні допускається використання підручників та додаткових джерел. Тому дозволити учням  виконувати і надсилати виконані завдання на дистанційній платформі  Googleclassroom.
31.4 При виставленні семестрових і річних оцінок враховувати оцінки отримані учнями в процесі дистанційного навчання.
32. Контрольні роботи з математики , алгебри , геометрії  провести у всіх класах у синхронному режимі на дистанційній платформі  Googleclassroom.
3 3 . Здійснювати оцінювання навчальних  досягнень учнів з історії, громадянської освіти, правознавства і етики
33.1 за допомогою завдань на дистанційній платформі  Googleclassroom  , тестування  – з використанням завдань ,  запропонованих сайтами "На урок" та "Всеосвіта".
33.2  Практичні роботи залишити  згідно календарного планування педагогів , враховуючи  , що учні їх виконають письмово і надішлють  фотозвітом , чи у  вигляді презентації або документу Word).
34. Оцінювання з хімії :
34.2  Тематичне оцінювання з хімії проводити на дистанційній платформі Googleclassroom  , враховуючи попереднє оцінювання обов’язкових лабораторних дослідів  і практичних робіт ,  які учні виконують у дистанційному режимі ,  використовуючи фото з друкованих зошитів та інструкції з підручників та спираючись на надіслані вчителем відеоматеріали з дослідами.
34.2 Семестрові контрольні роботи з хімії у всіх класах виконати  на дистанційній платформі  Googleclassroom у асинхронному режимі .
35. Українська мова та література
35.1 Дозволити  провести директорські контрольні роботи з української  мови як  у вигляді диктанту, так і як у вигляді самостійної  роботи . Дане питання залишити на розсуд вчителя – предметника .
35.1.2  В разі  проведення  такого виду контролю як диктант, передбачити використання педагогом  функції  вайбера "Голосове повідомлення" , де вчитель має можливість складати  текст на власний розсуд , начитати  його на голосове повідомлення у вайбері і відправити  у відповідний час у групи класів, де він викладає, і ,  відповідно, після написання протягом 5 хв. вони мають прислати роботи. Якщо хтось матиме технічні проблеми, педагог зобов’язаний  заготувати запасний варіант (ще один текст) і призначити додатковий час.
 35.1.3 Вчителям української мови  врахувати , що у 10-11 класах за чинною програмою такого виду контролю , як диктант , уже немає. Також читання мовчки, аудіювання зараз не є видом контролю у середніх і старших класах. 35.2  Оцінку за усний твір дозволити виставити  на основі оцінки за зміст письмового твору.
35.3 Дозволити  вірші напам'ять  , що припали на період карантину  ,  винести на самостійне вивчення , врахувавши  , що  в наступному 2019 / 2020  навчальному році  ,  необхідно здійснити  їх обов’язкову  перевірку  на уроках виразного читання (усі ці вірші виносяться на ЗНО).
35.4 Враховуючи , що такий вид контролю , як «читання вголос» , у 5 – 11 класах  здійснюється  не за один урок, а протягом семестру , та те , що кожен педагог знає, як справляється дитина, на якому рівні вона працювала протягом цього періоду, починаючи з вересня поточного навчального року , дозволити  виставити узагальнюючу оцінку за даний вид контролю без проведення  його окремим уроком у рамках дистанційного навчання .
36. Відмінити , через відсутність технічної можливості здійснити перевірку у період дистанційного навчання такого виду навчальної діяльності , як « вірш напам’ять »,  вивчення віршів напам’ять    із  зарубіжної літератури для учнів 5-11 класів .
37 . Не проводити оцінювання практичних навичок учнів  з музичного мистецтва під час дистанційного навчання ( відсутність можливості у дітей проспівати і записати ) . На період карантину оцінювання   здійснювати на основі тестових перевірок .
38.   У  зв’язку з неможливістю проведення та оцінювання під час дистанційного навчання,  відмінити проведення і оцінювання орієнтовних нормативів для оцінювання розвитку фізичних якостей та орієнтовних навчальних нормативів з варіативних модулів, що припадають на час карантину,  на уроках фізичної культури у 5-11 класах ,  та не вважати це невиконанням навчальної програми з предмета «Фізична культура».
 39. Проводити у 3а , 3б , 4а , 4б класах тематичне  оцінювання з математики , української мови мови, природничих дисциплін  на дистанційній платформі Googleclassroom  з використанням онлайн-тестів(«Всеосвіта») або тестів , створених власноруч класоводами .
40. Дозволити :
40.1 здійснити  перевірку  навички читання  вголос у 3а класі , у телефонному режимі , засобами відеозв’язку вайбера , за умови забезпечення повної прозорості здійснення такої перевірки , в противному разі ,  перенести даний вид контролю на вересень 2020 року ;
40.2  виставити оцінки  за контрольний вид діяльності " контроль навичок читання вголос" у четвертих класах за  наслідками роботи учнів у поточному навчальному році ;
40.3 перенести  перевірку навички читання вголос учнів  3б класу  на вересень 2020 року ;
40.4  провести діагностичну роботу з української мови (диктант ) за 2 клас у вересні 2020.
 41.Затвердити  наступні критерії  оцінювання учнів 1-2 класів :
41.1 Для учнів 1-2-х класів, НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.
41.2Навчальні та творчі роботи учнів систематизуються у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів. Спостереження ведеться учителем протягом року та фіксується у щоденниках спостережень або іншим способом, визначеним учителем.
41.3 В умовах дистанційного навчання під час карантину учитель може продовжувати застосовувати метод портфоліо: відслідковувати динаміку навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками.
41.4 Для учнів 2-х класів НУШ рекомендовано надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах. Результати виконаних робіт фотографуються та надсилаються вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо) або звичайною поштою. Діагностичні роботи можуть також створюватися вчителем та виконуватися учнями на одній з платформ дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя).
41.4 Самооцінювання є невід'ємною складовою формувального оцінювання, тому до завдань, які надсилає вчитель дітям для виконання, бажано додавати завдання для самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням та застосовувалась раніше. Завдання, підготовлені вчителем за допомогою електронних засобів, можуть містити інструмент для самооцінювання учнів в ігровій формі, що сприятиме підвищенню мотивації учнів до їх виконання.
41.5 Завершальне підсумкове оцінювання у 1-2-х НУШ
41.5.1 здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень.
41.5.2 Для оцінювання динаміки особистісних досягнень учнів вчитель може скористатися своїми щоденниками спостережень, які велися до початку карантину та додатково залучити батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів. Якщо вчитель Чи залучатиме батьків до такої спільної роботи, бажано провести з ними консультацію (у синхронному або асинхронному режимі) щодо роз'яснення змісту кожного показника та його зовнішніх проявів або надіслати власні форми спостережень.
41.6 Форми щоденників спостережень, орієнтовні шкали для самооцінювання, бланки свідоцтв досягнень надано у таких документах:
•наказ МОН від 20 серпня 2018 року № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»;
•наказ МОН від 27 серпня 2019 року № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»;
42.  Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за однією з індивідуальних форм (педагогічний патронаж, сімейна (домашня), екстернат) у 2019-2020 навчальному році здійснити  з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, аналогічними до тих, що  застосовані до інших здобувачів освіти.
43. У питаннях щодо зарахування учнів до 5-х класів закладів загальної середньої освіти  ,  керуватися листом МОНУ від 16.04.2020 № 1/9 – 213 , а саме , врахувати що  :
43.1 зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому, та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.
43.2 механізм зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти визначено Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (далі - Порядок зарахування), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.
43.3 відповідно  до норм глави 3 та пунктів 2-16 глави 4 розділу ІІ Порядку зарахування, що передбачають дві моделі зарахування до 5 класу:
•якщо заклад загальної середньої освіти забезпечує здобуття початкової освіти, то конкурсний відбір можливий на вільні місця лише у разі створення додаткового 5 класу;
43.4 загальною умовою оголошення та проведення конкурсного відбору є обов'язкове перевищення кількості поданих заяв про зарахування до відповідного 5 класу порівняно із загальною кількістю вільних місць у ньому.
 43.5 при  прийомі учнів до 5 – го класу  дотримуватися  роз'яснень  щодо особливостей подання в умовах карантину документів, необхідних для зарахування учнів до 5 – го класу , наданого листом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2020 року № 1/9-182.
44. Всім педагогам школи врахувати , що виставлення всіх видів оцінювання учням школи у період дистанційного навчання , повинно здійснюватися на користь учня.
45.  Вчителям  інформатики  школи Мішеніну А.О.,Яковець О.А. ,
з метою інформування батьків та учнів школи, громадськості, державних та інших установ висвітлити даний наказ на сайті школи .
46. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи                     Володимир НОЧОВСЬКИЙ


М.п.


Немає коментарів:

Дописати коментар

З 17 по 21 квітня у Новобузькому ліцеї №7 проходив "WEB тиждень психології"

  З 17 по 21 квітня у Новобузькому ліцеї №7 проходив "WEB тиждень психології". Кожен день проходив під певною назвою: "Цікава...